Ravna kommer til Fend fra stilling som juridisk utreder hos Finnmarkskommisjonens sekretariat. Han har særlig erfaring innen tingsrett, samerett og reindriftsrett.