Breilid har skrevet en rekke juridiske artikler og holder jevnlig kurs og foredrag. Hun er også medforfatter i rettsdatas lovkommentar til flere av de utdanningsrettslige lovene. Breilid har også erfaring med styrearbeid.