Han arbeider innenfor fast eiendoms rettsforhold, konkurs og gjeldsforhandlinger, oppkjøp/fusjon av næringsvirksomhet, verdipapir og børsrett.

 

Christensen har tidligere vært partner i advokatfirma Wiersholm AS og arbeidet som jurist i Realkreditt.