Han har bred erfaring med fusjons- og oppkjøpstransaksjoner og ulike typer kapitalmarkedstransaksjoner, særlig i forhold til noterte selskaper og børsintroduksjoner. Henrik startet i Arntzen de Besche i 2017 og har tidligere erfaring fra Thommessen.