Garmanns andre prøvesak gjaldt rekkevidden av § 18 a i lov om forebyggende sikkerhetstjeneste, i forbindelse med et oppdrettsanlegg i området rundt en av Sjøforsvarets lyttestasjoner.