I Telia har Larsen vært ansvarlig for regulatoriske forhold. I tillegg er han ansvarlig for nettnøytralitet i hele konsernet. Fra tidligere har han erfaring fra Hjort og Thommessen, og som dommerfullmektig i Oslo tingrett og Drammen tingrett, opplyser Telia i en pressemelding. Larsen har også jobbet i Konkurransetilsynet, og har en mastergrad i International Business Law fra King’s College London i tillegg til cand. jur. fra UiO.