Han har også betydelig erfaring innenfor entreprise.