Hun har arbeidet i det studentdrevne rettshjelpstiltaket Jussbuss som en del av studiene. Masteravhandlingen hennes handler om retten til familiegjenforening for flyktninger. Hun har tatt valgfagene internasjonal flyktning- og asylrett, og diskriminering- og likestillingsrett.

Hilde har hatt praktikantopphold ved LO sin juridiske avdeling, og arbeidet deltid som resepsjonist/trainee i Advokatfirmaet Sverdrup DA. Ved siden av studiene har hun også jobbet som journalist, og hun har bakgrunn innen politikk, fagbevegelse og organisasjonsarbeid.