Avhandlingen behandler hvordan EU-retten virker inn på nasjonale regler om søksmålsadgang. EU-domstolen har slått fast at adgang til domstolene er en sentral rettsstatsgaranti. Når nasjonale domstoler behandler saker med en side til EU-retten, hører de funksjonelt til Unionens domstolssystem. EU-retten påvirker derfor hvilken personkrets som kan anlegge søksmål for nasjonale domstoler. Avhandlingen spør hvilke regler en medlemsstat må anvende for å leve opp til EU-rettens krav. EU-rettens krav analyseres fra to vinkler: først med utgangspunkt i prinsippet om effektiv rettighetsbeskyttelse, deretter med utgangspunkt i prinsippet om EU-rettens effektive gjennomslag.