Ellingsen tiltrådte som senioradvokat hos Lund & Co 1. mars 2019, og kom da fra en stilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Senter for europarett. Hun har også vært gjesteforsker ved Columbia University Law School og har en LL.M fra New York University Law School. Hun har tidligere jobbet i Justisdepartementets lovavdeling og hos Regjeringsadvokaten.