Lund har også betydelig erfaring med forhandlinger/meklinger, både som representant for klient og som mekler. Hun ble oppnevnt til særskilt mekler hos Riksmekleren i juni 2019, og har etter det bistått Riksmekleren som medmekler i frontfagsoppgjøret i 2020, 2021 og nå nylig i 2022. I tillegg har hun ledet flere andre meklinger.