Sigbjørn Mygland går over i stilling som direktør for området tariff og forhandlinger fra og med samme dato, og forblir forhandlingssjef i NHO Service og Handel. Organisasjonen er nå strukturert slik at tariff og forhandlinger er et ansvarsområde, mens arbeidsliv og arbeidsrett er et annet.