Hun jobber med saker relatert til HELPs boligkjøperforsikring.