Ekholt fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2017. Hun har tatt valgfagene arbeidsrett og opphavsrett, samt tatt et semester ved University of Western Australia. Ina skrev sin masteravhandling våren 2017 om produsenters produktansvar etter produktansvarsloven. I høst hadde hun et engasjement som førstekonsulent i Sekretariatet for Markedsrådet og Forbrukerklageutvalget. Under studiet har hun hatt praktikantopphold hos Advokatfirmaet Selmer DA og Advokatfirmaet DLA Piper.