Engh har vært dommer ved Oslo tingrett siden 2014, etter å ha vært statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter i 12 år. Sammen med daværende statsadvokat Svein Holden, aktorerte hun våren 2012 22.juli-saken i Oslo tingrett.