Svae-Grotli har vært konstituert i stillingen siden 1.desember.