Tveit har bred erfaring som advokat innenfor flere forretningsjuridiske områder, med hovedvekt på arbeidsrett og konkurranserett. På arbeidsrett bistår hun bedrifter og arbeidstakere med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning for domstolen. Innenfor konkurranserett gir Tveit juridisk rådgivning, særlig i tilknytning til oppkjøp/fusjoner, samarbeidsavtaler og anbudssamarbeid. Tveit er også tilknyttet faggruppen for barnevern.