Hun tilbyr juridisk bistand i skattespørsmål, selskapsopprettelser, selskapstransaksjoner, kjøp og salg av virksomheter og klagesaker ovenfor Skattekontor og Skatteklagenemd.