Inger Helene Lie arbeider hovedsakelig med tvisteløsning for tingrett og lagmannsrett, derunder rettsmekling. Hun har omfattende prosedyreerfaring fra begge instanser. Hun har betydelig erfaring fra dømmende virksomhet. Hun bistår også med rådgivning, særlig innenfor arv (generasjonsskifter)familie og barnerett, arbeidsrett, kontraktsrett og fast eiendoms rettsforhold.