Åkvåg har spisskompetanse på avtale- og kontraktsrett, spesielt i tilknytning til fast eiendom. Hun jobber hovedsakelig med eiendomstransaksjoner/aksjesalgsavtaler, eiendomsutvikling, husleie, tingsrett og reklamasjoner og tvister knyttet til fast eiendom. I tillegg bistår hun som forretningsjuridisk rådgiver under kontraktsforhandlinger og ved andre problemstillinger knyttet til kontrakter.

 

Åkvåg kommer fra Fulford Pettersen & Co Advokatfirma.