Hun har fra tidligere bakgrunn som dommerfullmektig i Oslo tingrett og advokatfirmaet Selmer.