Lauvås har omfattende erfaring innen prosedyre, barnerett og strafferett.  Hun har engasjert seg sterkt på barnerettsfeltet, og er leder for lovutvalget for barnevern i Advokatforeningen samt medlem av fagutvalget for barnerett i Juristenes utdanningssenter.