Hun har bakgrunn fra Austin Lyngmyr & Co og Crawford & Company.