Vikse kommer til å arbeide bredt innenfor firmaets kompetanseområder.