Ånestad har også er erfaring som  oppmann (tilsvarende voldgiftsoppdrag) i lokale lønnsforhandlinger i Kongsberg kommune. I perioden 2008 til 2013 jobbet Ingvid som Legal Counsel i DNV GL (Det Norske Veritas AS).

Hun har også jobbet i (EFTA) - som officer) og i Advokatfimaet Wiersholm.