Flovik har lang arbeidserfaring som advokat innenfor eiendom og entreprise, kontraktsrett, transaksjoner, samt arve- og skifterett. Hun har sikkerhetsstillelse hos Finanstilsynet til å drive oppgjørsmegling. I Advokatfirmaet Dehn DA vil Flovik videreføre sitt arbeid innenfor disse rettsområdene.