Mestad har vært lagdommer siden 2011, og har bakgrunn som partner i Kluge. Hun overtar vervet etter lagdommer Therese Steen, som nylig ble utnevnt til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor. Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll skal kontrollere at politiets bruk av kommunikasjonskontroll, romavlytting og dataavlesing skjer innenfor rammen av lov og instrukser, og at tvangsmiddelbruken begrenses mest mulig.