Maberg har lang erfaring som advokat både fra offentlig og privat praksis. Hun har tidligere jobbet som dommerfullmektig og konstituert tingrettsdommer. Hun har omfattende prosedyreerfaring innenfor flere rettsområder. Hun fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen i 2009.