Kildebo arbeider hovedsakelig med entrepriserett, regelverk for offentlige anskaffelser og fast eiendoms rettsforhold. Hun har erfaring fra flere forvaltningsnivåer; departement, direktorat og kommune. Kildebo engasjeres av kommuner, entreprenørbedrifter og private, ved prosjektutvikling, kontrahering, kvalitetssikring og tvisteløsning. Kildebo holder kurs innen offentlige anskaffelser, prosjektgjennomføring og entrepriserett.