I Schjødt er hun primært tilknyttet avdeling Olje, Energi & Shipping.