Han arbeider hovedsakelig med  selskapsrett, kommersielle avtaler og virksomhetsoverdragelser.