Han er spesialisert på fast eiendom, og arbeider også med arbeidsrett, prosedyre, entrepriserett og øvrig kontraktsrett.  Innenfor fast eiendom har han særlig kompetanse innen tvister etter avhendings- og bustadoppføringsloven