Jan Henrik arbeider ved Karmøykontoret, og driver allmennpraksis med den tyngste foten innenfor personretten. Han arbeider foruten allmennpraksisen særlig med skole- og utdanningsrett, forvaltningsrett, arbeidsrett og fast eiendom. Høines har bakgrunn fra ulike stillinger innenfor offentlig sektor. Han ble uteksaminert i 1991.