Isaksen kommer fra Advokatfirmaet Schjødt AS, hvor han har jobbet siden 2012. Isaksen bistår klienter med kommersiell tvisteløsning innenfor ulike rettsområder, og bistår regelmessig i saker om tvangsfullbyrdelse, bevissikring, midlertidig forføyning og arrest. I tillegg yter han løpende rådgivning til klienter innenfor ulike bransjer og fagområder, særlig relatert til kontrakts-, selskaps- og entrepriserettslige problemstillinger.