Han har erfaring med både ad hoc-voldgift, institusjonell voldgift og ekspertavgjørelser. Aabø har bakgrunn som internadvokat i et revisjonsfirma og yter løpende rådgivning til aktører i revisjonsbransjen.