Jervell Hult kommer fra Gatejuristen, hvor hun har jobbet i to år. Hun har strafferett som viktigste område.