Hun skrev avhandlingen «Innebar HR-2018-1036-A en endring av arbeidstidsbegrepet i norsk rett?».