Gjesti er spesialist på telekommunikasjon- og konkurranserett, og bistår klienter i saker knyttet til personvern, tvisteløsning, IT-avtaler, forvaltningsrett, opphavsrett, markedsrett og EU-/EØS-rett. Han tidligere jobbet i Legalteam og Selmer. Han har dessuten erfaring fra det daværende Post- og teletilsynet, nå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, der han jobbet med markedsregulering, regelverksutvikling og tilsyn med rammebetingelser nasjonalt og internasjonalt.