Lund arbeider i Haavinds avdeling Eiendom, i hovedsak med tingsrettslige og obligasjonsrettslige problemstillinger knyttet til eiendomstvister, eiendomstransaksjoner og leie/utleie av næringseiendom.