Stillingen som spesialutsending i Eurojust er et åremål på tre år. Jordet er til daglig statsadvokat i Oppland og Hedmark statsadvokatembeter. Han er utdannet ved UiB og Forsvarets etterretningslinje, og overtar posten som sambandsstatsadvokat etter statsadvokat Hilde Stoltenberg.