Ulltveit-Moe har arbeidet med fagfeltene forsikrings- og erstatningsrett og fast eiendom siden 2002, og har lang erfaring med tvist og prosess. Han har jobbet særlig med profesjons- og styreansvar, og fikk møterett i 2018.

Han startet i Advokatfirmaet Kogstad Lunde & Co, og har siden vært tilknyttet firmaer med sterk forsikringsrettslig kompetanse. Han var partner i Ræder i 10 år, og var der leder for avdelingen for forsikrings- og erstatningsrett.

I tillegg til tvistehåndtering, har Ulltveit-Moe vært strategisk og operasjonell rådgiver for flere bedrifter. Han har også operasjonell erfaring ved å ta gründerbedrifter fra tidlig fase til kommersialisering.

– Jeg trives godt i skjæringspunktet mellom jus og organisasjon, og opplever at jeg kan tilføre Codex ytterligere profesjonalitet og kommersielt fokus, sier Ulltveit-Moe i pressemeldingen.