Fjell er særlig involvert i entrepriserettslige spørsmål og alle sider av spørsmål som kommer fra anleggsprosjektene. Han er tett involvert i store anleggsprosjekter og følger disse opp.