Mølbach-Thellefsens hovedarbeidsområde er forretningsjuridisk rådgivning, hvor han særlig jobber med utarbeidelse, forhandling og revisjon av kommersielle kontrakter. En stor del av arbeidet gjelder entreprise, eiendom og handel. Han har i mer enn 20 år vært bostyrer for til sammen tre forskjellige tingretter, og har bistått i mange transaksjoner og tvister av betydelige omfang.