Roscoe har betydelig erfaring med tvisteløsning og prosedyre, både som advokat, dommerfullmektig og fra påtalemyndigheten.