Han har møterett for Høyesterett, og prosederer jevnlig saker for domstolene innenfor disse områdene. Gulbrandsen har flere ganger blitt rangert som en av de ledende advokater innen medie- og immaterialrett.