Han har i en årrekke vært en høyt kompetent og ledende advokat i regionen innen eiendomsutvikling, seksjonering, avgiftshåndtering i eiendomsprosjekter og generell rådgivning innen eiendom. Hos Svensson Nøkleby fortsetter Jon Aasgaard arbeidet med å bistå nærings- og boligutbyggere i store og små utbyggingsprosjekter.