Atkinson fra stilling som partner i Arntzen de Besche, og har blant annet selskapsrett, transaksjoner, venture capital og restruktureringer som sine spesialfelt.  Han vil lede satsingen i Trondheim sammen med Wiersholm-partnerne Inge Ekker Bartnes og Svein-Helge Hanken.