Benkow har også fokusert på facility management og corporate/M&A.