Stakkestad bistår klienter innenfor olje og gass, fornybar, oljeservice og industri. Han har 10 års erfaring som advokat og som internadvokat fra oljeselskaper. Han bistår klienter på bred basis inkludert transaksjoner, tvister, prosjekter og kontrakter. Han har særlig kompetanse på problemstillinger knyttet til olje- og gassvirksomhet, men også på kontrakter og prosjekter generelt.