Han  arbeider primært med forretningsjus, med hovedvekt på selskapsrett, transaksjoner, avtalerett og skatterett. I tillegg bistår han private og næringsdrivende med saker knyttet til fast eiendom og entreprise.